Brain Valley - Zážitková angličtina pri zmysluplnej konverzácii

Diskusia
Bratislava
-

Brain Valley, to je zážitková angličtina pri zmysluplnej konverzácii. Témou prvého Brain Valley budú výhody a riziká Umelej Inteligencie.
Vstupenky

Odporúčané akcie