Dni architektúry a dizajnu Bratislava / DAAD

Diskusia
Bratislava
-

DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU / DAYS OF ARCHITECTURE AND DESIGN / www.daad.sk je festival založený architektmi Táňou Kollárovou a Števom Polakovičom v roku 2010 v Bratislave.
Je to jedinečné podujatie svojho druhu, mapujúce a prezentujúce to nalepšie, čo sa v danej oblasti deje na domácej a zahraničnej scéne.
14. ročník festivalu DAAD 2023 sa bude konať v dňoch 29/05 - 04/06/2023 v Bratislave.
Festival sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry SR, Bratislavského samosprávneho kraja, Primátora Hlavného mesta SR Bratislava, Starostu Starého Mesta Bratislava, v spolupráci s VŠVU, FAD STU, BKIS, SKA a SAS.

Zámerom festivalu DAAD je vytvoriť formát pre posilnenie pozitívneho vnímania architektúry a dizajnu na Slovensku. Festival v prezentáciách, prednáškach, výstavách, seminároch, workshopoch a diskusiách rieši kľúčové otázky z hľadiska architektúry a dizajnu.
Cieľom festivalu DAAD je propagovať kvalitnú a súčasnú architektúru a dizajn, priblížiť ich smerovanie, predstaviť odbornej i laickej verejnosti architektúru, dizajn a tvorbu životného prostredia pútavou formou prostredníctvom rôznych akcií, prezentácii a zaujímavých podujatí. Stretnúť významné osobnosti domácej a svetovej architektúry a dizajnu. Vyvolať diskusiu o architektúre a dizajne. Propagovať architektúru, konfrontovať ju so svetovou, napomáhať k všeobecnému zvyšovaniu kultúrneho povedomia

verejnosti, zoznamovať verejnosť s víziami budúceho vývoja v architektúre a dizajne.
DAAD sa stáva, podobne ako v mnohých európskych metropolách /Viedni, Prahe. Budapešti či Londýne/ verejným každoročným sviatkom modernej a súčasnej slovenskej a svetovej architektúry v Bratislave a Slovenskej republike.

Koncept festivalu je postavený na hlavných a sprievodných podujatiach.
Hlavné podujatia - prednášky, prezentácie, filmy, diskusie, výstavy a dizajneventy s významnými zahraničnými a slovenskými architektmi a dizajnérmi sa konajú na vybraných miestach mesta Bratislava. Sprievodné podujatia pútavou formou obohacujú hlavný program. Ide o podujatia ako workshopy, výstavy architektov a dizajnérov, prehliadka a predaj tvorby mladých dizajnérov, perzonifikácie verejného priestoru, fashion prehliadka, tvorivá dielňa detí, prezentácia mladej hudobnej slovenskej scény, prezentácie tvorby študentov architektúry a dizajnu.

HLAVNÉ PODUJATIA

_SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DAAD 2023
_EGO / Profil – slávnostný večer s osobnosťami / ikonami slovenskej architektúry.
_PRVÁ LIGA / Autorské prezentácie architektov a dizajnérov, ktorí sú významnými aktérmi súčasnej domácej a zahraničnej scény. Podujatie je určené hlavne pre odbornú verejnosť, ale tiež pre širšiu verejnosť so záujmom o architektúru a dizajn. _SUPERDESIGNSTUDIO / Výstavný priestor spravovaný organizátormi DAAD za účelom usporiadania špeciálnych architektonických a dizajnových výstav a prezentácii vybraných vystavovateľov. _OPENDESIGNSTUDIO / Výstavný priestor spravovaný organizátormi DAAD za účelom prezentácie tvorby slovenských architektov a dizajnérov. Náplňou

Opendesignstudia je skúmanie nových prúdov slovenskej architektúry a dizajnu.
_DAAF / Prehliadka filmov o architektúre a dizajne. Podujatie je určené pre záujemcov o kvalitné filmy z oblasti architektúry, dizajnu a umenia. _DEVELOPMENT / Výstavný priestor spravovaný organizátormi DAAD za účelom prehliadky a prezentácie aktuálnych developerských projektov.

Festival DAAD počas uplynulých rokov vždy prinášal inšpiratívne pohľady na súčasnú domácu a zahraničnú architektonickú aj dizajnérsku scénu a v tomto predsavzatí chce pokračovať aj v aktuálnom ročníku. V kreatívnej oblasti je otváranie horizontov nevyhnutnou súčasťou profesionálneho rastu, najmä ak ide o autentický kontakt s medzinárodne rešpektovanými osobnosťami a festival DAAD je v tomto smere naozaj výnimočnou udalosťou.

 

Partnerom podujatia je BKIS.

Vstupenky

Odporúčané akcie