Mala Dr. Csabová pravdu?

Divadlá
Bratislava
-

Sólová performancia o žene a jej postavení v manželstve a spoločnosti za posledných sto rokov. 
Ponor do kultúrnych stereotypov, pohľad na tvár dnešného feminizmu, právne a sociálne východiská pre ženu, realita manželského života “v dobrom aj zlom”. Inšpirované knihou Dr. Margity Csabovej Čo má vedieť dievča pred vydajom?:
“V časoch, keď najväčšie ľudské hodnoty zdevalvovali, keď mnohé človeku sväté pojmy sa sprofanizovali, nikdy predtým nemala ženskosť toľko nepriateľov, ako dnes.” (Dr. Tihamér Tóth, 1943)
Je dnes vo verejnom záujme skutočné dobro žien? Vedia dnešné ženy, čo je pre ne skutočne dobré? Kariéra? Deti? Manželstvo? Emancipácia? Navarené, napečené?

Tvorivý tím: 
réžia, text: Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová
dramaturgická spolupráca: Marek Godovič
scénografia, kostýmy: Laura Štorcelová 
video: Martin Toldy
svetelný dizajn: Slavomír Šmálik, Veronika Malgot
účinkuje: Lýdia Ondrušová
foto: Nina Pacherová

Uvedené v spolupráci so Staromestským centrom kultúry a vzdelávania, Pistoriho palác. 

Podporené dotačným programom Ars Bratislavensis, Hlavného mesta Bratislavy. 
Vstupenky

Odporúčané akcie