WATCH NOW - Derniéra

Divadlá
Bratislava
-

Posledný krát máte možnosť vidieť inscenáciu inšpirovanú Orwellovym dielom 1984, zachytávajúcim tému sledovania, zbierania informácií a manipulácie záznamov, reflektuje civilizačný fenomén straty súkromia. Vzťah muža a ženy ich pohľady a gestá si každý z nich vysvetľuje cez nánosy vzorcov, v ktorých sa musia pohybovať. Pod sociálnym tlakom sa dostávajú do náročnej fázy vzťahu, v priebehu ktorej sa nasledujú, prenasledujú, vzájomne jeden druhého manipulujú, jemne sa dotýkajú, vzápätí odmietajú akýkoľvek kontakt, v náznakoch si ubližujú, reagujú bez jednoznačných prejavov emócií, prípadne sú ich vzájomné reakcie protichodné. Dôvera v zdieľané pocity je rozkolísaná, a emócie sa pod tlakom neistoty deformujú až do štádia chladnokrvného ataku. Neustála potreba kontroly či účelové narábanie s informáciami o vnútornom svete  sa odohrávajú v zdieľanom spoločnom priestore. Jeho premenlivá ohraničenosť nemá kvalitatívny vplyv na samotný vzťah, fyzická blízkosť nezmenšuje priepasť, ktorá medzi dvojicou narastá. Štýlový minimalizmus pohybov tanečníkov nachádza svoje obsahové vrcholy v tanečnom geste, ktoré diagnostikuje prebiehajúci patologický proces vzťahu. Táto tiahla deštrukcia je na scéne konfrontovaná so spevom Sandry Tordovej a hudobnou interpretáciou Vláda Holinu. Hudobná zložka vytvára humanizujúci element na jednej strane vnášajúci nádej a na strane druhej zvýrazňujúci kontrast emocionálnej disfunkcie vzťahu.


Koncept a réžia: Lucia Holinová  

Choreografia: Daniel Raček, Lucia Holinová

Účinkujú: Barbora Janáková, Daniel Raček, Vlado Holina, Sandra Tordová

Hudba: Vlado Holina, Laco Graus, Ennio Morricone

Spev: Sandra Tordová

Scéna: Vlado Holina

Kostýmy: Veronika Keresztesová

Svetelný dizajn: Slavomír Šmalík

Produkcia: RESERVA, o.z.

Foto: Lea Lovišková

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Aktivity kultúrneho centra z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Kultúrne centrum realizuje svoje aktivity vďaka finančnej podpore Nadácie mesta Bratislavy a Nadácie Tatra banky.

Partner TICHO a spol.:
Bratislava Staré Mesto

Vstupenky

Odporúčané akcie