2muse Talks 2021

Iné akcie
Bratislava
-

Richard Mareček (Dedoles): Prečo je Dedoles  úspešný?

 

Rasťo Kaňuch (Unimedia): Mediálne mýty a trendy.

 

Ľudmila Chovancová (2muse) & Eva Vargová (JA Slovensko): Finančná gramotnosť - na čo a komu skutočne slúži?

 

Martin Knut (KNUT&KNUT, Liga za duševné zdravie): Marketing, reklama a umenie.

 

Pavol Baboš & Peter Sklenář (2muse): Nový normál. Naozaj?

 

Martin Kozár (Mayer/McCann-Erickson): Prečo niektoré kampane fungujú a iné nie?

 

Barbora Šlosárová & Katarína Stankovianska (2muse): Nakupovanie a bio potraviny.

 

Pavol Baboš & Michal Vyšinský (2muse): Ako predpovedať vývoj marketingu s využitím modelovania dát?

Vstupenky

Odporúčané akcie