Filozofické cvičenia pre rozvoj osobnosti / Bratislava

Iné akcie
Bratislava
-

Workshop pri príležitosti Svetového dňa filozofie venovaný cvičeniam, ktoré sú inšpirované klasickými západnými aj východnými filozofiami a radami veľkých osobností pre sebapoznanie a vnútorný rozvoj. 

Workshop sa bude venovať týmto témam:

  • Rozvoj a používanie vnútorných potenciálov.
  • Filozofická práca s mysľou a imagináciou.
  • Umenie koncentrácie.
  • Filozofický dialóg ako cesta hľadania pravdy.
  • Stoické hodnoty a zásady pre každodenný život.
  • Posúvanie vlastných limitov.

Filozofia je v klasickom poňatí vnímaná ako láska k múdrosti aplikovaná v praxi. Je to hľadanie spôsobov, ako rozšíriť svoju myseľ a svoje srdce, odhaliť a rozvinúť svoje vnútorné potenciály a vedieť nájsť čoraz správnejší a múdrejší postoj k sebe samému, k svojmu okoliu aj k situáciám, v ktorých sa nachádzame.

Workshop „Filozofické cvičenia pre rozvoj osobnosti“ Vám ponúka návody a cvičenia na sebapoznanie a vnútorný rozvoj, inšpirované klasickými západnými aj východnými filozofiami. 

Spoločne si vyskúšame rozličné cvičenia na rozvoj nášho charakteru a posúvanie vlastných limitov, ponoríme sa do filozofického dialógu, zoznámime sa so stoickými zásadami pre každodenný život a ukážeme si cvičenia na rozvoj koncentrácie, imaginácie a filozofického rozjímania.

Príďte spolu s nami osláviť Svetový deň filozofie!

„Filozofia je zaiste liek pre dušu.“ Cicero

Dĺžka trvania: 2 hodiny s prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb.

Prihlásenie je možné do pondelka 21.11.2023 vrátane. Na podujatie je potrebné sa vopred prihlásiť, aby sme vedeli pripraviť potrebné množstvo pomôcok tu: PRIHLASENIE

Dobrovoľné vstupné pri prihlasovaní alebo na mieste.

Vstupenky

Odporúčané akcie