Konečný užívateľ výhod - bezplatné školenie

Iné akcie
Trenčín
-

ČO SA DOZVIETE
- aký je právny základ stanovenej povinnosti
- čo znamená pojem konečný užívateľ výhod
- register partnerov verejného sektora vs. Obchodný register SR
- povinnosti súvisiace so zápisom údajov o konečnom užívateľovi výhod do RPVS a ORSR
- postup podania návrhu na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod do OR

KTO JE VÁŠ LEKTOR
JUDr. Pavol Heger – advokát so špecializáciou na obchodné právo a právo duševného vlastníctva, vrátane ochrany autorského práva a ochrany práv v prostredí internetu. Venuje sa aj problematike ochrany osobných údajov podľa najnovšieho nariadenia GDPR. V advokácií pôsobí od roku 2011, pričom od roku 2015 vo vlastnej advokátskej kancelárii.

KDE
Balanced HR
Masaryčky Business Center
Legionárska 3735/5
911 01 Trenčín

REGISTRÁCIA
Ukončenie registrácie: 3.12.2019 do 12.00 hod.
Registrácia tu: https://www.npc.sk/sk/events/konecny-uzivatel-vyhod/

Odporúčané akcie