Nadměrná stimulace — práce se smyslově citlivým dítětem | Webinář

Iné akcie
Bratislava
-

Zatímco se jiné děti v hluku školního dvoru cítí jako ryby ve vodě, pro jiné je směs vřavy, předmětů či aktivit nevybíraným útokem na jejich smysly. Jak vypadají příznaky smyslově citlivého dítěte? Jak se nadměrná stimulace projevuje v chování a vývoji dítěte? Jak pracovat se senzoricky citlivým a přetíženým dítětem? Zjistíme v přednášce pedagožky Jany Hrčové. Ta nás nejenom že uvede do světa dětí, pro něž je příliš podnětů problém, ale přiblíží i to, jak jim pomoct a jak je integrovat mezi většinovou společnost. Nabídne také návody a praktické tipy pro rodiče, pečovatele či pedagogy, kteří s takovými dětmi pracují. 

 

Jana Hrčová bude poutavě vyprávět o tom:
— tom, co je to senzorická citlivost a jaké jsou její důsledky v chování          a vývoji dětí
— tom, jak identifikovat příznaky přetížení stimuly u dětí
— technikách a strategiích pro práci se senzoricky citlivým a                          přetíženým dítětem
— tom, jak porozumět různým typům senzorické citlivosti
— tom, jak přetížení podněty ovlivňuje sociální a emoční funkce                    dítěte
— tom, jak jim pomoct zvládat a zpracovat tyto podněty
— tom, jak podpořit rodiče a pečovatele a jak vzdělávat pedagogy,              terapeuty a další odborníky pracující s dětmi
— tom, kde hledat informace a odbornou pomoc

 

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

je odborná garantka vzdělávacích aktivit o.z. 3lobit, lektorka, konzultantka a pedagožka senzorické integrace. Působí na Spojené škole v Ružomberku jako pedagožka vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem a žáky s vícenásobným postižením, a také i jako docent na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Absolvovala studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).

 

JAK WEBINÁŘ FUNGUJE?

  • Přihlašování levou zadní: Na webinář se můžete připojit přes svůj telefon, tablet anebo notebook, nepotřebujete k tomu žádné další technické vybavení.
  • Do webináře se lehce připojíte prostřednictvím kódu z vaší zakoupené vstupenky.
  • Zážitek pro aktivní i pasivní posluchače: Do webináře se můžete aktivně zapojit a klást otázky, ale zároveň je určený i pro ty účastníky, kteří chtějí raději jen poslouchat.
  • Live stream webináře se vysílá přímo ve vašem internetovém prohlížeči na platformě Tootoot. Není proto potřebné nic instalovat, ani se nikde registrovat.

 

VÝHODY WEBINÁŘE:

  • Zúčastnit se ho můžete z pohodlí vašeho domova anebo kanceláře.
  • Po odvysílání webináře vám bude po dobu 7 dní okamžitě k dispozici jeho záznam na stejné webové adrese s totožným přístupovým kódem.
  • Efektivnější využití vašeho času bez potřeby cestovat.
  • Možnosti klást otázky a komunikovat s lektorem webináře prostřednictvím platformy Slido.
  • Na jeden vstup se může zúčastnit celá domácnost.

 

FACEBOOK EVENT

 

Vstupenky

Odporúčané akcie