Nadmerná stimulácia — práca so zmyslovo citlivým dieťaťom | Webinár

Iné akcie
Bratislava
-

Kým iné deti sa v hluku školského dvora cítia ako ryby vo vode, pre iné je zmes vravy, predmetov či aktivít nevyberaným útokom na ich zmysly. Ako vyzerajú príznaky zmyslovo citlivého dieťaťa? Ako sa nadmerná stimulácia prejavuje na správaní a vývine dieťaťa? Ako pracovať so senzoricky citlivým a preťaženým dieťaťom? Zistíme v prednáške pedagogičky Jany Hrčovej. Tá nás nielen, že uvedie do sveta detí, pre ktoré je priveľa podnetov problémom, ale priblíži aj to, ako im pomôcť a ako ich integrovať medzi väčšinovú spoločnosť. Ponúkne tiež návody a praktické tipy pre rodičov, opatrovateľov či pedagógov, ktorí s takými deťmi pracujú. 

 

Jana Hrčová bude pútavo rozprávať o tom:
— čo je to senzorická citlivosť a aké sú jej dôsledky na správanie a                  vývin detí

— ako identifikovať príznaky preťaženia stimulmi u detí

— technikách a stratégiách pre prácu so senzoricky citlivým a                        preťaženým dieťaťom

— ako porozumieť rôznym typom senzorickej citlivosti

— ako preťaženie podnetmi vplýva na sociálne a emocionálne                      funkcie dieťaťa

— ako im pomôcť zvládať a spracovať tieto podnety

— ako podporiť rodičov a opatrovateľov a ako vzdelávať pedagógov,            terapeutov a ďalších odborníkov pracujúcich s deťmi

— kde hľadať informácie a odbornú pomoc

 

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

je odborná garantka vzdelávacích aktivít o.z. 3lobit, lektorka, konzultantka a pedagogička senzorickej integrácie. Pôsobí na Spojenej škole v Ružomberku ako pedagogička vykonávajúca špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím, rovnako ako aj na pozícii docenta na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Absolvovala štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).

 

AKO WEBINÁR FUNGUJE?

  • Prihlasovanie ľavou zadnou: Na webinár sa môžete pripojiť cez svoj telefón, tablet alebo notebook, nepotrebujete k tomu žiadne ďalšie technické vybavenie.
  • Do webinára sa poľahky pripojíte prostredníctvom kódu z vašej zakúpenej vstupenky.
  • Zážitok pre aktívnych aj pasívnych poslucháčov: Do webinára sa môžete aktívne zapojiť a klásť otázky, ale zároveň je určený aj pre tých účastníkov, ktorí chcú radšej len počúvať.
  • Live stream webináru sa vysiela priamo vo vašom internetovom prehliadači na platforme Tootoot. Nie je preto potrebné nič inštalovať, ani sa niekde registrovať.

 

VÝHODY WEBINÁRA:

  • Zúčastniť sa ho môžete z pohodlia vášho domova alebo kancelárie.
  • Po odvysielaní webinára vám bude po dobu 7 dní okamžite k dispozícii jeho záznam na rovnakej webovej adrese s totožným prístupovým kódom.
  • Efektívnejšie využitie vášho času bez potreby cestovania.
  • Možnosti klásť otázky a komunikovať s lektorom webinára prostredníctvom platformy Slido.
  • Na jeden vstup sa môže zúčastniť celá domácnosť.

 

FACEBOOK EVENT

 

Vstupenky

Odporúčané akcie