Prednáška: ZDRAVIE - HARMÓNIA TELA A DUŠE

Iné akcie
Bratislava
-

  • Komplexné poňatie človeka.
  • Zdravie na spirituálnej, mentálnej, emočnej, energetickej a fyzickej úrovni.
  • Bolesť ako prostriedok transformácie a vnútorného rastu.
  • Vyváženosť jednotlivých aspektov života.

Odkedy je človek človekom, zaoberal sa hľadaním spôsobov, ako narábať so svojím zdravím, hľadal vonkajšie aj vnútorné príčiny chorôb a snažil sa pochopiť súvislosti medzi rozličnými duchovnými, psychickými a fyzickými faktormi, ktoré na choroby vplývajú.

Táto prednáška nás oboznámi so širokým spektrom pohľadov na túto problematiku a prevedie nás myšlienkami veľkých lekárov-filozofov, ktorí sa usilovali vysvetliť vzťahy medzi chorobami a tým, ako človek žije a aké má hodnoty.

Vstupné 8 €, študenti a seniori 5 €.

Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou.

Počet účastníkov je obmedzený na 40 osôb.

Prihlasovanie: https://www.akropolis.sk/news/1801/61/PREDNasKA-ZDRAVIE-HARMoNIA-TELA-A-DUsE

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava

 

„Choroby sú dynamickým nesúladom nášho duchovného života v citoch a činnosti, je to nemateriálny nesúlad nášho stavu.“ Samuel Hahnemann

„Neliečim chorobu, ale človeka, jeho choroba začína v mysli.“ Samuel Hahnemann

„Psychoneuróza je neduh duše, ktorá nenašla svoj zmysel.“ C. G. Jung

„Etikoterapia je vlastne psychoterapia, ktorá sa okrem zvyčajných zložiek a pomôcok snaží  v psychoterapeutickom liečení zistiť mravný stav duše, utvrdiť dobré osobné vlastnosti, odstraňovať kazy." Ctibor Bezděk

Vstupenky

Odporúčané akcie