Telohra dospelí/adults

Iné akcie
Bratislava
-

Telohra dospelí                                                   

 for English scroll down

 

- otvorené workshopy súčasného tanca pre verejnosť

 

V TELOCVIČŇA - Rezidenčné centrum pre tanec, Nová Cvernovka

https://telocvicna.dance/index.php?lang=sk 

 

Pondelky 18:00-19:30 

18.3. Silvia Sviteková

25.3. Eva Urbanová

15.4. Michaela Mirtová

22.4. Tibor Trulik

6.5. Indira Chamalé

13.5. Jason Yap

27.5. Diego Álvarez Sanóu

3.6. Cyndy Ng

10.6. Juraj Yuri Korec

 

Našim zámerom je opäť ponúknuť množstvo rôznych prístupov k súčasnému tancu. Aj keď si pozvaní lektori a lektorky prešli podobným tanečným tréningom, sú jedinečný vo svojej tvorbe a performativite na javisku.

Preto je tentokrát pod témou TELOHRY pre dospelých "habitus v súčasnom tanci"

Podpora rozdielnosti v ašpiráciách, motiváciách, chápaniach, vkusoch a kreativite tanečníkov a tanečníc, ktoré momentálne pôsobia na scéne súčasného tanca na Slovensku. Vďaka svojim rozdielnostiam je každý z nich tak znamenití vo svojej profesii. 

Celoročné aktivity mimoOs:  Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.

Ďakujeme za spoluprácu Divadlu Štúdio Tanca, ktorú vnímame ako akt  dôvery  a podpory vzťahu medzi zriaďovaným divadlom a nezávislou scénou.

Organizátor projektu: @mimoOs - Barbora Janáková

Partner projektu: PLAST - Platforma pre súčasný tanec, TELOCVIČŇA - Rezidenčné centrum pre tanec, Divadlo Štúdio Tanca

PR: Soňa Kúdeľová

Produkcia: Katarína Milučká, Miroslava Stašková, Andrea Tušimová

Kde je Telocvičňa? Po vstupe cez hlavné dvere do budovy odbočte doľava a na konci chodby budú sklenené dvere vedľa kaviarne.  Ak prídete na 17:45 produkcia vás vyzdvihne, ak prídete trochu neskôr volajte na číslo: +421917368980 a čakajte kým vám prídeme otvoriť.

Prineste si: pohodlné oblečenie, v ktorom sa budete cítiť príjemne a zároveň je vhodné na pohyb. Mikinu/sveter, ponožky a nádobu na vodu.

V prípade veľkého meškania nás informujte sms správou, keď dorazíte volajte na to isté číslo a následne sa v tichosti pridajte k pracujúcej skupine.

Súčasťou nákupu  lístka je povinné vyplniť vaše údaje: meno, priezvisko, mail, tel. čísli a súhlas s GDPR.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telohramimoos@gmail.com

Viac info k jednotlivým workshopom: 

EVENT FB: https://www.facebook.com/events/937718574608601/937718591275266/?notif_id=1708620684921719¬if_t=plan_edited&ref=notif

Instagram: @telohra, @o.z.mimoos

www.linktr.ee/mimoOs

 

ENG

TELOHRA for adults

- open workshops of contemporary dance for the public

at TELOCVIČŇA - Dance Residency Center, Nová Cvernovka

 

MONDAYS 18:00-19:30 

18.3. Silvia Sviteková

25.3. Eva Urbanová

15.4. Michaela Mirtová

22.4. Tibor Trulik

6.5. Indira Chamalé

13.5. Jason Yap

27.5. Diego Álvarez Sanóu

3.6. Cyndy Ng

10.6. Juraj Yuri Korec

Our intention  is to offer a variety of different approaches to contemporary dance. Although the invited dance artists graduated with similar looking dance training, they are unique in their work and performativity on stage.

Therefore, this time, subtheme of TELOHRA is "habitus in contemporary dance"

Supporting the diversity in aspirations, motivations, understandings, tastes and creativity of dancers currently working in the contemporary dance scene in Slovakia. Due to their differences, they are so outstanding in their profession.

Project organise: @mimoOs - Barbora Janáková

Partners of a project: PLAST - Platforma pre súčasný tanec, TELOCVIČŇA - Rezidenčné centrum pre tanec, Divadlo Štúdio Tanca

PR: Soňa Kúdeľová

Production: Katarína Milučká, Miroslava Stašková, Andrea Tušimová

Activity of mimoOs are supported from public sources by the Fund for the Support of the Arts.

We would like to thank Divadlo Štúdio Tanca for their cooperation, which we perceive as an act of support and trust in the relationship between the established theater and the independent dance scene.

Where is Telocvičňa? After entering through the main door into the building, turn left and at the end of the corridor there will be a glass door next to the caféhouse. If you arrive at 17:45 production will pick you up, if you arrive a little later call the number:+917368980 and wait for us to come open.

Bring: comfortable clothing that you feel comfortable in and is also appropriate for movement. Sweatshirt, socks and bottle for water.

In case of long delays, please inform us by texting message, when you arrive call the same number and then quietly join the working group.

As part of the ticket purchase, it is mandatory to fill in your data: name, surname, e-mail, tel. number and consent to the GDPR.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us telohramimoos@gmail.com

More info about the workshops: 

EVENT FB: https://www.facebook.com/events/937718574608601/937718591275266/?notif_id=1708620684921719¬if_t=plan_edited&ref=notif

Instagram: @telohra, @o.z.mimoos

www.linktr.ee/mimoOs

 

Vstupenky

Odporúčané akcie