WORKSHOP_INBETWEEN MOVEMENTS / Soňa Ferienčíková, Martina Hajdyla Lacová/

Iné akcie
Bratislava
-

for english please scroll down

___________________________________________________________________

Srdečne Vás pozývame na víkendový tanečno - pohybový workshop, ktorý budú viesť slovenské tanečnice a choreografky, Soňa Ferienčíková a Martina Hajdyla Lacová.  

 

Soňu a Martinu spája dlhoročné priateľstvo a spolupráca na viacerých projektoch, ktorá vyvrcholila v sezóne 21/22, kde sa spolu s renomovanou maďarskou choreografkou Adrienn Hód ponorili do tvorby úspešného predstavenia SOFT SPOT, ktoré bude zároveň jedným zo zdrojov / hlavným zdrojom inšpirácie pre tento workshop.

 

Trailer predsatvenia: https://www.youtube.com/watch?v=vo8WjdjUTM4

 

Čo je pre teba pohyb? Ako vnímaš priestor, v ktorom si?

Otázky, ktoré sme dostali na začiatku tvorby predstavenia SOFT SPOT my, a radi by sme ich položili aj Vám.

 

Počas víkednu budeme pracovať formou improvizácie a jedoduchých zadaní a budeme rozvíjať predstavivosť, sprítomnenie, uvedomenie a oslobodenie tela. Každá z nás predstaví špecifickú prácu s telom, rozvíjanie jeho kvalít a fyzických možností. Budeme nachádzať konkrétne významy v tele a geste a sústredene s nimi pracovať ďalej.

 

Workshop je vhodný pre všetkých milovníkov pohybu a tanca.

 

Projekt organizuje občianske združenie BOD.Y v spolupráci s Telocvičňa - Rezidenčné centrum pre tanec a performatívne umenie, ktorú koordinuje Platforma pre súčasný tanec - PlaST.  

Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partnerom je aj Bratislavský samosprávny kraj.

 

Cena workshopu predpredaj: 40€ na osobu / 30€ študenti, ZŤP / 0€ priatelia z Ukrajiny

 

Cena workshopu na mieste (platba len v hotovosti, prosíme o presnú sumu): 50€ na osobu / 40€ študenti, ZŤP / 0€ priatelia z Ukrajiny.

 

Rozvrh:

sobota

9:15 - 9:30 registrácia

9:30 - 12:30

12:30 - 13:30 obed

13:30 - 15:30  

nedeľa

9:30 - 12:30

12:30 - 13:00 obed

13:00 - 15:00  

 

BIO:

Soňa Ferienčíková je tanečnica, pedagogička, choreografka a zakladateľka BOD.Y o.z. Spolupracovala s mnohými slovenskými a medzinárodnými umelcami a skupinami a vystupovala v Európe, Mexiku, Izraeli a Číne. Jej sólo EVERYWHEN bolo nominované na slovenskú divadelnú cenu DOSKY 2018.

 

Martina Hajdyla je tanečnica, pedagogička, choreografka a zakladateľka ME-SA. Vyštudovala Konzervatórium na Slovensku a Akadémiu múzických umení v Prahe. Získala ocenenie Tanečnica roka 2015 za predstavenie SuperNaturals.

 

____________________________________________________________________

 

INBETWEEN MOVEMENTS

 

You are cordially welcome to a weekend-long dance / movement workshop led by Soňa

Ferienčíková a Martina Hajdyla Lacová, Slovak performers and

choreographers. For the 21/22 season, Soňa and Martina, themselves close

friends and long-time collaborators, teamed up with renowned Hungarian

choreographer Adrienn Hód to create and perform SOFT SPOT, a

successful performance that will also serve as a key inspirational source

for the workshop.

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=vo8WjdjUTM4

 

How do you conceive of movement? How do you perceive the space in   which you’re situated?

These are questions posed to us at the outset of SOFT SPOT creation, and we’d like, in turn, to pose them to you.

 

Over the course of the weekend, we shall work through improvisation

and simple tasks, nurturing imagination, sense of presence,

reflection and emancipation of the body. Each of us will present a particular way of engaging the body, develop its faculties and physical possibilities. We shall look for specific meanings within the body and its gestures, and develop them further.

 

This workshop is open to all who love dance and movement.

 

Project is organised by BOD.Y ngo in collaboration with PLAST and Telocvičňa - Rezidenčné centrum pre tanec a performatívne umenie.

This workshop was financially supported by using public funds from Slovak Arts Council. Another partner of the project is Bratislava Self - govern Region.

 

Schedule:

Saturday:  

09:15 - 09:30 registration

9:30 - 12:30

12:30 - 13:00 lunch break

13:00 - 15:00  

Sunday:  

9:30 - 12:30

12:30 - 13:00 lunch break

13:00 - 15:00  

 

Tickets presale: 40€ one person / 30€ students, people with heavy disabilities / 0€ friends from Ukraine

Tickets on the spot (payment only in cash, please have exact amount with you): 50€ one person / 40€ students, ZŤP / 0€ friends from Ukraine

 

BIO:

Soňa Ferienčíková is a dancer, teacher, choreographer and founder of BOD.Y ngo. She had worked with many Slovak and international artists and companies and had performed in Europe, Mexico, Israel and China. Her solo EVERYWHEN was nominated for Slovak theater award DOSKY 2018.

 

Martina Hajdyla is a dancer, teacher, choreographer and founder of ME-SA. She graduated from Conservatory in Slovakia and Academy of Performing Arts in Prague. She was granted Dancer of the Year Award 2015 for SuperNaturals.

 

 

Vstupenky

Odporúčané akcie