ERIK TRESOR - KRST ALBUMU TRESOROFKY

Koncerty
Bratislava
-Dátum: 25.6.2022
Čas: 21.00 hod
Cena: 10€

Vstup od 18 rokov 🔞

 

Dôležité upozornenie: čas 21.00 hod neznamená začiatok vystúpenia, ale začiatok akcie, kde je interpret uvedený, ako hosť večera!

 

Všeobecné podmienky -  Club HRON:

 

VSTUP: Club Hron si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o konaní a správaní sa v súlade s prevádzkovým poriadkom – napr. osoby pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok, agresívne správanie atď. Posúdenie skutočností je v kompetencií personálu. Vstup od 18 rokov, na každý event! 

 

CENA VSTUPENKY: Cena vstupenky sa môže líšiť nasledovne: iná hodnota v predpredaji a iná po začatí eventu. 

 

REZERVÁCIA MIEST: Zakúpené vstupenky na event zahŕňajú aj rezerváciu miesta a to maximálne na 1 hodinu od začatia eventu! Po tomto čase budú miesta uvoľnené a znovu sprístupnené na ďalší predaj. Club Hron si vyhradzuje právo na zmenu sedenia / miesta / z organizačných dôvodov.

 

VSTUPENKY: Predaj vstupeniek na predpredaji, bude ukončený v deň vystúpenia o 15.00 hod. Vrátenie vstupeniek je možné maximálne 5 dní pred eventom. Po tomto termíne nebudeme akceptovať vrátenie vstupeniek! 


 

Zákon GDPR / spracovanie osobných údajov /:

Fotografie z podujatí - Z každého podujatia vyhotovujeme fotografie, ktoré sú zverejnené na stránke Clubu Hron a Facebooku. V prípade, že si neželáte byť fotografovaný, môžete to oznámiť organizátorovi podujatia, ktorý je povinný Vašu žiadosť akceptovať. V prípade, že sme zverejnili fotografiu, na ktorej je odfotená Vaša osoba, môžete nás požiadať o jej vymazanie. Vaša žiadosť bude neodkladne vybavená a fotografia vymazaná. 

 

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Právo na prístup k osobným údajom

 

Právo na opravu údajov

 

Právo na zmazanie údajov

 

Právo na obmedzenie spracovania

Právo na prenositeľnosť údajov

 

Právo podať sťažnosť


 

Firma: OLBENA s.r.o.
             L. Svobodu 2689/8014
             05801 Poprad

Vstupenky

Odporúčané akcie