HORTUS ARTIS 2021

Koncerty
Bratislava


Milí priatelia hudby a Domu Albrechtovcov, po roku Vás opäť pozývame do záhrady Domu Albrechtovcov, v ktorej sa uskutoční druhý ročník cyklu komornej hudby HORTUS ARTIS. Od 4. júla do 12. septembra sa budeme stretávať každú nedeľu podvečer o 18.00, aby sme sa spoločne započúvali do diel, ktoré tvorili súčasť bohatej hudobnej histórie európskeho kontinentu. Akcent bude znovu kladený na diela súvisiace predovšetkým so stredoeurópskym priestorom a našim mestom. V tomto ročníku sa objaví popri sláčikovej komornej hudbe aj hudba pre dychové nástroje a stará hudba. Pestrosťou a obsahovým zameraním sa chceme opäť o trochu viac priblížiť k tradícii pestovania komornej hudby na tomto mieste. Veď práve tu, na Kapitulskej 1, vznikol z iniciatívy Jána Albrechta roku 1973 prvý súbor starej hudby na Slovensku - Musica aeterna. Aj týmto činom sa rozšírilo pole pestovania "tradičnej" komornej hudby o historicky poučenú interpretáciu. 

 

Cyklus koncertov HORTUS ARTIS 2021 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a uskutočňuje sa aj vďaka finančnej pomoci Hudobného fondu a SOZA. 

 

Vstupenky: 10  / 7 študenti, dôchodcovia / 3 €  ZŤP

Predpredaj končí 1 deň pred konaním podujatia, ďalšie vstupenky si môžete zakúpiť 2 hodiny pred koncertom na mieste konania.

 

V prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v Dome Albrechtovcov. Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

Všetky podujatia sa realizujú v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

KONCERTY CYKLU HORTUS ARTIS 2021

 

4. 7. 2021 ACCADEMIA DEGLI ARCADI

Musica aeterna

Lenka Máčiková soprán Peter Zajíček husle Adam Szendrei husle Michaela Čibová violončelo Peter Guľas čembalo

 

11. 7. 2021 ELÉGIA

Mucha Quartet

Juraj Tomka husle, Jozef Ostrolucký  husle, Veronika Kubešová viola, Pavol Mucha violončelo

 

18. 7. 2021 MOZARTOV ZÁZRAČNÝ BASETOVÝ ROH

Lotz Trio

Róbert Šebesta, Ronald Šebesta, Igor Františák, basetové rohy

 

25. 7. 2021 L'ESPRIT NOUVEAU

Albrecht trio

Matúš Veľas hoboj, Jozef Eliáš klarinet, Peter Kajan fagot

 

1. 8. 2021 ZLATÝ VEK KANTÁTY

Musica aeterna

Lenka Máčiková soprán, Peter Zajíček husle, Michal Klas husle, Michaela Čibová violončelo, Peter Guľas čembalo

 

8. 8. 2021 VENOVANÉ ALBRECHTOVI

Mucha Quartet a hostia

Juraj Tomka husle, Jozef Ostrolucký husle, Veronika Kubešová viola, Pavol Mucha violončelo

Peter Vrbinčík viola, Kristína Chalmovská violončelo

 

15. 8. 2021 O PÄŤ DUKÁTOV

Mucha Quartet a hostia

Juraj Tomka husle, Jozef Ostrolucký husle, Veronika Kubešová viola, Pavol Mucha violončelo

hostia: Roman Rusňák viola, Filip Jaro kontrabas

 

22. 8. 2021 HUDBA PRE CISÁRSKY DVOR

Musica aeterna

Tereza Zimková soprán, Peter Zajíček husle, Michal Klas husle, Michaela Čibová violončelo, Peter Guľas čembalo

  

29. 8. 2021 SAX GOES CLASSICAL

Pressburg Saxophone Quartet

Andrej Simančuk sopránsaxofón, Silvia Macejová altsaxofón, Ján Gašpárek tenrosaxofón, Ladislav Fančovič barytónsaxofón

 

12. 9. 2021 SOIRÉE A PRESBOURG

Schöllnast consort

Róbert Šebesta klarinet, Ronald Šebesta klarinet, Juraj Ofúkaný invenčný roh, Tomáš Horkavý invenčný roh, Katharine Mandl fagot, Andrea Skala fagot

 

Viac informácií k projektu a programom koncertov nájdete na našej webstránke: https://www.albrechtforum.com

 

podrobný program k HORTUS ARTIS 2021 https://www.albrechtforum.com/show-item/hortus-artis-2021/

 

   Sledujte nás na facebooku   a instagrame

 https://www.instagram.com/albrechtforum/

 

 

Tešíme sa na vás!

Vstupenky

Odporúčané akcie