IBA BAŠÁVEL

Koncerty
Bratislava
-

Práve Bodi Gguszti bol ten, čo objavil super talent - Nótár Mary. Spoločne vás roztancujú u nás v Clube HRON
Do výšky Notár Mary vystrelil videoclip ( Rázd meg )na You Tube, kde mal 8 miliónov pozretí.
Jednoducho - skvelá rómska hudba na zábavu!

Dátum: 22.11.2019
Čas: 21.00 hod
Cena: 16€

Všeobecné podmienky -  Club HRON:
 
VSTUP: Club Hron si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o konaní a správaní sa v súlade s prevádzkovým poriadkom – napr. osoby pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok, agresívne správanie atď. Posúdenie skutočností je v kompetencií personálu. Vstup od 18 rokov, na každý event! 
  
CENA VSTUPENKY: Cena vstupenky sa môže líšiť nasledovne: iná hodnota v predpredaji a iná po začatí eventu. 

REZERVÁCIA MIEST: Zakúpené vstupenky na event zahŕňajú aj rezerváciu miesta a to maximálne na 1 hodinu od začatia eventu! Po tomto čase budú miesta uvoľnené a znovu sprístupnené na ďalší predaj. Club Hron si vyhradzuje právo na zmenu sedenia / miesta / z organizačných dôvodov.

VSTUPENKY: Predaj vstupeniek na predpredaji, bude ukončený v deň vystúpenia o 15.00 hod. Vrátenie vstupeniek je možné maximálne 3 dni pred eventom. Po tomto termíne nebudeme akceptovať vrátenie vstupeniek!
            
 
Zákon GDPR / spracovanie osobných údajov /:
Fotografie z podujatí - Z každého podujatia vyhotovujeme fotografie, ktoré sú zverejnené na stránke Clubu Hron a Facebooku. V prípade, že si neželáte byť fotografovaný, môžete to oznámiť organizátorovi podujatia, ktorý je povinný Vašu žiadosť akceptovať. V prípade, že sme zverejnili fotografiu, na ktorej je odfotená Vaša osoba, môžete nás požiadať o jej vymazanie. Vaša žiadosť bude neodkladne vybavená a fotografia vymazaná. 

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu údajov
Právo na zmazanie údajov
Právo na obmedzenie spracovania
Právo na prenositeľnosť údajov
Právo podať sťažnosť
 
 
Firma: Mikuš&Petráš s.r.o.
             Koperníkova 14
              82104 Bratislava
 
Vstupenky

Odporúčané akcie