KONZERVATORISTI V PETRŽALKE

Koncerty
Bratislava
-

Koncertné vystúpenie študentov a pedagógov Konzervatória Tolstého 11 v Bratislave

účinkujú : študenti hry na sláčikové a strunové nástroje 

 

Facebook Konzervatórium Bratislava

Vstupenky

Odporúčané akcie