Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby - súťaž speváckych zborov♿

Koncerty
Bratislava
-

9.  decembra v čase od 9.00 - 16.00 sa uskutoční v rámci Medzinárodného festivalu adventnej a vianočnej hudby Súťaž speváckych zborov. Súťažiť sa bude v nasledovných kategóriách:

  • Kategória A2: Detské spevácke zbory do 16 rokov
  • Kategória H2: Sakrálna hudba s inštrumentálnym sprievodom
  • Kategória E2: Komorné zbory dospelé (9 - 24 spevákov)
  • Kategória H1: Sakrálna hudba a cappella
  • Kategória F1: Ľudová pieseň a cappella
  • Kategória D2: Ženské spevácke zbory
  • Kategória G: Spiritual, gospel, pop, jazz
  • Kategória D3: Zmiešané zbory dospelých
  • Kategória C1: Mládežnícke zbory do 21 rokov
  • Kategória J: Súčasná zborová hudba

Súťažiť budú zbory zo Singapuru, Estónska, Poľska, Fínska, Írska, Talianska,  Česka a Slovenska.

Vstupné:  vstup voľný  

 

Partnerom podujatia je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

Vstupenky

Odporúčané akcie