Umenie v tržnici - Bubliny

Koncerty
Bratislava
-

Umelecká inštalácia Bubliny je metaforou na sociálne bubliny v ktorých všetci žijeme, je výzvou ich preskúmať, zvedomiť, ohmatať ich hranice a odvážiť sa z tohto bezpečného priestoru vykyknúť, preklenúť oddelenosť ktorú vyvtárajú. Okrem fyzickej inštalácie je tohtoročné Umenie v tržnici aj festivalom rôznych umeleckých a komunitných „bublín“. V rámci inštalácie sú pripravené koncerty, tanečné vystúpenia, diskusie, workshopy, jóga a mnoho ďaľšieho programu. 

denne 13.00 - 22:00 okrem sobôt

Vstup voľný.

Partnerom podujatia je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Bratislava - hlavné mesto SR.

 

Upozorňujeme návštevníkov a návštevníčky, že v priebehu festivalu môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie.

Zmena programu vyhradená.

Vstupenky

Odporúčané akcie