Vesmíro

Koncerty
Bratislava
-

Inscenácia pre deti a dospelých, ktorá hravou, vtipnou a dobrodružnou formou rozširuje znalosti o vesmíre, prírodných vedách a astronómii.

Réžia, scenár: Miro Mihálek

Hudba, hrajú: Róbert Švec, Miro Mihálek

Scéna: Miriam Horňáková

Bábky: Viktória Csányiová

Dizajn plagátu: Viktória Csányiová

Minutáž predstavenia 55 minút.

Predstavenie sa uskutoční 8.10.2023 o 11:00 v KS Impulz na Dopravnej v Bratislava-Rača.

Vstupenky

Odporúčané akcie