Ulica na hranie - ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová ul.

Pre deti
Bratislava
-

V piatok 26. mája sa okolie ZŠ Pavla Marcelyho na Drieňovej ulici zmení na jednodňovú pešiu zónu, aby sa deti mohli bezstarostne hrať na ulici bez áut. Vítaní sú všetci obyvatelia a obyvateľky, ktorí si chcú zažiť verejný priestor pred školou inak, ako v bežný deň. Podujatie prinesie bohatý program s poriadnou dávkou zábavy.

Cieľom je zvyšovať bezpečnosť v okolí škôl

Susedské festivaly Ulica na hranie sú súčasťou celomestského projektu Mesto pre deti, ktorého cieľom je zvyšovať bezpečnosť v okolí škôl, vytvárať inkluzívne prostredie priateľské ku všetkým deťom, redukovať dopravné zápchy aj zvýšený smog. Iniciatíva reaguje na súčasnú situáciu, kedy stále viac detí vozia rodičia do školy autom, a to aj napriek tomu, že bývajú v jej blízkosti. Projekt organizuje Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a organizáciou UNICEF. Partnerom podujatia je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, mestská časť Bratislava - Ružinov a ZŠ Pavla Marcelyho. Na príprave akcie sa podieľa aj Inštitút pre aktívne občianstvo, ktorý s nami zdieľa užitočné informácie v oblasti občianskej angažovanosti.

Viac informácií o projekte nájdete na www.mestopredeti.sk

Vstupenky

Odporúčané akcie