LEKCIA PILATES LEVEL 1 - ELENA CENKÁ. Zacvič si 40-minútovú lekciu s profesionálnou inštruktorkou. Level 1 je najmenej náročný stupeň obtiažnosti. Ak pilates nepoznáš a chceš si ho vyskúšať,

Šport
Bratislava
-

PILATES level 1  - ELENA CENKÁ
Zacvič si 40-minútovú lekciu s profesionálnou inštruktorkou. Level 1 je najmenej náročný stupeň obtiažnosti. Ak pilates nepoznáš a chceš si ho vyskúšať, tak táto úroveň nevyžaduje  skúsenosť s pohybom, ani lepšiu kondíciu. Ak  máš skúsenosti aj s vyššou obtiažnosťou, môže ti poslúžiť na vylepšenie techniky cvičenia.
Tak do toho!
Vstupenky

Odporúčané akcie