Gotická tabuľová maľba a plastika

Výstavy
Bratislava
-

Komorná zbierková expozícia bola v autorskej koncepcii kurátorky Želmíry Grajciarovej realizovaná na prvom poschodí v roku 1988 po predchádzajúcej celkovej rekonštrukcii budovy a jej sprístupnení verejnosti pod správou Galérie mesta Bratislavy.

V roku 2020 sa uskutočnila reinštalácia pod vedením kurátorky Jany Lukovej zameraná na nové vizuálne riešenia s výmenou pôvodných inštalačných prvkov. Jadro vystavených diel ostalo zachované v pôvodnom zložení. Všetky predmety získala galéria zo zbierok Múzea mesta Bratislavy a väčšinu z nich predstavila už v roku 1973 v osobitnej expozícii v kostole klarisiek, ktorý slúžil a dodnes slúži aj ako polyfunkčný kultúrny priestor. Vzhľadom na umiestnenie v mestských zbierkach bola prvotne mnohým sochárskym a maliarskym prácam pripisovaná tunajšia proveniencia. Dôkladnejší výskum však časom ukázal, že sú to pôvodom rôznorodé diela sakrálneho umenia pochádzajúce z významných lokálnych zbierok. Ide zväčša o fragmenty nezachovaných oltárnych architektúr, ktoré už dnes nevieme zrekonštruovať do pôvodnej podoby a ktoré časovo radíme do obdobia od prelomu 13. a 14. storočia až po prvú tretinu 16. storočia. Aj keď nie všetky vypovedajú o podobe gotického a ranorenesančného umenia u nás, reprezentujú najstaršie zbierkové predmety v správe GMB. Za všetky spomeňme najmä sochu Vajnorskej madony s dieťaťom – rezbu z dubového dreva, ktorá bola vytvorená pravdepodobne v regensburskej dielni (Regensburg, východné Bavorsko) možno už na konci 13. storočia. Meno dostala podľa miesta nálezu pred zakúpením do múzea.

Kurátorka
Mgr. Dominika Zbončáková

Pôvodná autorská koncepcia
PhDr. Želmíra Grajciarová

Vstupenky

Odporúčané akcie