Mini Wonders | Česká hračka včera a dnes

Výstavy
Bratislava
-

Atraktívna výstava nielen pre najmenších je prehliadkou designu českých hračiek. Zoznamuje malých aj veľkých návštevníkov s jej históriou, vývojom a súčasnými trendmi.

  • Kurátorka výstavy: Tereza Bruthansová 
  • Dizajn výstavy: Anna Kozová + Jerry Koza / ateliér SAD 
  • Grafický dizajn: Zuzana Chladnická / Štúdio Najbrt

Výstava upozorňuje na fenomén českej hračky, ktorej príbeh sa začal písať na začiatku 20. storočia a aj dnes je intenzívne rozvíjaný. Vo výbere exponátov sa zameriava na výnimočné príklady aktuálnej domácej produkcie s ohľadom na autorskú inováciu, originalitu a tradíciu. Predstavuje tvorbu autorov spoločne s dizajnovými ikonami, ktoré sa zapísali do dejín českej kultúry počas posledných sto rokov a sú doteraz vyrábané. Najstarší návrh na výstave pochádza z roku 1920, najnovšie vznikli v posledných rokoch.

 „Hračky sú malé divy sveta obdarené čarovnou mocou. Sú prvými predmetmi, vďaka ktorým sa učíme spoznávať svet  aj naše schopnosti. Hovoria univerzálnym jazykom. Sú to poklady, ktoré sa dedia z generácie na generáciu a uchovávajú v kufríkoch na povale. Z tohto dôvodu, a aj preto, že ide o putovnú výstavu, som exponáty nechala vystaviť práve v krásnych kufroch českej výroby. Česká hračka je tradícia, ktorá je živá,“ približuje svoj kurátorský zámer  Tereza Bruthansová.

 

  • Výstava predstaví reedície pôvodných dizajnov z 20. storočia, ako aj súčasné návrhy hračiek českých dizajnérov a štúdií Jan Čapek, Adéla Fejtková, Anna a Jerry Kozovi, Kutulu, Zuzana Lednická, My dvě, Tomáš Rejmon, Re pello, Michal Strach, Tereza Šedivá, René Šulc, Tititi, Totemo, Utukutu, Woo a českých firem Kazeto, Detoa Albrechtice, Efko, Fatra, Kovap, Merkur, Směr, Modernista, Moravská ústředna Brno. 
  • Počas Noci múzeí a galérií prebehne v kulisách výstavy workshop pre deti a ich rodičov pod vedením českej dizajnérky  od 15.30 h.
  • Vašu účasť na workshope prosím potvrďte do piatku 13. 5. na info@ceskecentrum.sk  
Vstupenky

Odporúčané akcie