Saodat Ismailova: Jej právo / Projekt študovne

Výstavy
Bratislava
-

Saodat Ismailova: Jej právo

Projekt študovne

 

9. 5. – 14. 7. 2023
Miesto: tranzit sk, Beskydská 12, 81105 Bratislava
Otvorené: utorok – piatok, od 14:30 do 18:30 hod.


Od 9. mája do 14. júla 2023 bude v rámci projektu študovňa v tranzite sprístupnená projekcia filmu Jej právo (2020, 14 min.) od Saodat Ismailovej. Okrem toho sa 9. mája a 6. júna 2023 bude premietať aj jej celovečerný film 40 dní ticha (2014, 88 min.). Vo štvrtok, 11. mája o 18.00 sa uskutoční online diskusia Saodat Ismailovej a Alessandry Pomarico.

.....

Projekcia Jej právo, inštalovaná v študovni tranzitu, je venovaná úlohe žien v uzbeckej spoločnosti 20. storočia, poznamenanej konfliktom medzi modernizáciou a tradíciou a transmisiou histórie a kultúrnej pamäte. Film je založený na dlhodobom výskume autorky o blednúcich spomienkach na „chachvan“ – závoj z čiernej konskej srsti, ktorý zakrýval tváre uzbeckých žien v pred-sovietských časoch a „hujum“ – kampani za odhaľovanie ženských tvárí, ktorú započala sovietska vláda v roku 1927. Výskum sa tiež týka dedičstva uzbeckých (nemých) filmov, ktoré sú dnes dostupné prevažne v miestnych filmových archívoch. 

„Hujum“ bol útokom na staré spôsoby, zacieleným na drastickú premenu podmienok žien v uzbeckej spoločnosti zrušením ich života v ústraní a ich zapojením do verejného vzdelávania a pracovného procesu. Poháňané víziou komplexnej a rýchlej transformácie využívali sovietske autority na dosiahnutie cieľa propagandu, ako aj nátlak a fyzickú silu, ktoré následne vyvolali násilnú opozíciu tradičných odvetí spoločnosti. Uväznené medzi konfliktnými ideológiami mali zahalené aj nezahalené ženy strach z prenasledovania a šikany – zahalené zo strany nového režimu a nezahalené zo strany tradicionalistov. 

Zameriavajúc sa na emocionalitu, vnútorné napätie žien, na ich oči a tváre sú z pôvodných uzbeckých filmov režírovaných mužmi vystrihnuté čierno-biele obrazy, ktoré sú poskladané do citlivého rozprávania o ženskej subjektivite a potvrdení ženského pohľadu.
 

…..

9. 5 a 6. 6. 2023 o 18:00 
premietanie celovečerného filmu
Saodat Ismailova, 40 dní ticha (2014, 88 min.) je pohlcujúci celovečerný film, ktorý spája štyri generácie žien okolo rituálu prísahy ticha, meditatívnej praxe predkov Strednej Ázie, vytvorenej na vyrovnanie sa s traumatickou skúsenosťou.
 

11. 5. 2023 o 18.00 
Online diskusia Zviditeľňovanie neviditeľného medzi Saodat Ismailovou a Alessandrou Pomarico sa dotkne otázok, vzťahujúcich sa ako k filmu, tak k situácii žien v Strednej Ázii z pohľadu sociálnych noriem, tradícií a historicko-politických zmien.

…..

Saodat Ismailova sa narodila v roku 1981 v Uzbekistane. Žije a pracuje medzi Taškentom a Parížom a patrí ku generácii umelcov zo Strednej Ázie, ktorí dospievali v post-sovietskej ére. Jej tvorba sa točí okolo praktík smútenia a dedičstva predkov, pričom do popredia stavia matriarchálne naratívy a príbehy o strate svetov. Jej filmy a video-inštalácie boli prezentované na Bienále v Benátkach, Medzinárodnom filmovom festivale Berlinale, Medzinárodnom filmovom festivale v Rotterdame, Medzinárodnom festivale dokumentárneho filmu v Kodani, v Center Pompidou v Paríži, na Festivale umení v Bruseli, v Centre súčasného umenia Para Site v Hong Kongu a inde. V roku 2022 sa zúčastnila Bienále v Benátkach a documenty 15 v Kasseli. Medzi jej posledné samostatné výstavy sa radia napríklad Dvojitý horizont v Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains v Tourcoing a 18.000 svetov v Eye Film Museum v Amsterdame v tomto roku. Jej diela sú v zbierkach Stedelijk Museum v Amsterdame a Centre Pompidou v Paríži. V roku 2021 založila Ismailova v Taškente výskumnú skupinu Davra, ktorá sa venuje skúmaniu, dokumentácii a šíreniu stredoázijskej kultúry a poznania. 

.....

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Vstupenky

Odporúčané akcie