TOTO! je príbeh ilustrácie

Výstavy
Bratislava
-

Ilustrácie v knižkách sú často prvým výtvarným dielom, s ktorým sa stretneme. Cez ne spoznávame svet vymyslených aj skutočných príbehov. Učíme sa aké je úžasné dychtiť po ďalších a ďalších objavoch, pátrame po súvislostiach, poznávame logiku vecí a dejov. Cez papierových hrdinov a hrdinky premýšľame o hodnotách: prečo máme byť dobrí, statoční, čestní. Na detaily často zabudneme, obrázky nám však v hlavách zostanú. Ale… premýšľate aj nad tým, kde sa nachádzajú originály všetkých tých úžasných diel?

Spojenie archívov TOTO! je galéria a Galérie mesta Bratislavy prináša návštevníčkam a návštevníkom výstavy množstvo ilustrácií, ktoré si pamätáme z knižiek, čo sme čítali ako deti, aj z tých, čo si teraz čítame so svojimi deťmi. Ilustrátorov a ilustrátorky, ktorí ich vytvorili, však často ani nepoznáme. A tak nám často uniká, aká je slovenská ilustrátorská tradícia úžasná. A aj to, že ilustrácia je také isté umelecké dielo ako obraz. Spojenie mestskej a súkromnnej zbierky nám dáva možnosť predstaviť obsahový prierez vývoja slovenskej ilustrácie 20. a 21. storočia.

Aby ste sa dnes na ne mohli pozerať, niekto ich musel pozbierať. Vytvoriť kolekcie, zaradiť do zrozumiteľných systémov, dať im logiku. Pretože, ako hovorí historička umenia Eva Trojanová: „Kunsthistória je topografia.“ Treba hľadať a spájať nielen známe veci, ale aj solitéry, tichú tvorbu v úzadí, vyjsť z veľkých miest, oprášiť mená...

Tak sme sa spojili. Galéria mesta Bratislavy a TOTO! je galéria. Otvorili sme svoje zbierky a chceme vám ukázať, ako vznikala slovenská ilustrácia, ako sa menila v čase a najmä kto boli ľudia – výtvarníci a výtvarníčky, ktorí ju posunuli na unikátnu úroveň.

Vstupenky

Odporúčané akcie